leer oor wat ons by ons kerk doen
 
 
 
 
 
 
kyk na ons kerklede en gronde
 
 
 
 
 
 
Hier is altyd meer om te leer
 
 
 
 

 
 

 
 
 
leer oor wat ons by ons kerk doen
 
 
 
 
 
 
kyk na ons kerklede en gronde
 
 
 
 
 
 
Hier is altyd meer om te leer